Klimauredjaji.com

Smanjenje troškova grejanja do 75% -
Toplotne pumpe

Toplotna pumpa se uvodi za grejanje u kućama, novogradnjama, prilikom renoviranja objekata ili pri zameni sistema za grejanje.

Toplotne pumpe se mogu priključiti i na postojeći sistem grejanja. Pumpa oduzima toplotu iz okoline i pomoću električne energije tu toplotu menja u korisnu toplotnu energiju.

Uvođenjem sistema toplotne pumpe manja je potrošnja struje. Čak 3/4 energije dobija se besplatno iz okoline, što smanjuje troškove grejanja za 60 do 75%. Početna investicija je veća za toplotnu pumpu, ali se zbog manjih troškova potrošnog energenta na godišnjem nivou troškovi izjednače za manje od sedam godina.